ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Niğmet KÖKLÜ 
Ünvanı : Dr. Öğretim Üyesi
Medeni Durumu : Evli 
Doğum Yeri ve Tarihi : Konya, 1979 
Bildiği Yabancı Diller ve Puanları: Almanca, İngilizce
E-Posta : nkoklu@selcuk.edu.tr 
Web Sayfası: www.nigmetkoklu.com 
Telefon / Faks : 0 332 223 23 57 / 0 332 241 01 85 
Çalıştığı Kurum : Konya Teknik Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 
Adres : Konya Teknik Üniversitesi Alâeddin Keykubat Yerleşkesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Oda No: 110, 42031 Selçuklu / KONYA - TÜRKİYE

Öğrenim Durumu : 
Derece              Alan                   Üniversite                                                                   Yılı
Lisans               Fizik Eğitimi       Hacettepe Ü., Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği     2001
Yüksek Lisans   Fizik                  S. Ü. Fen Bilimleri Enst., Fizik                                     2006
Yüksek Lisans   Fizik Eğitimi       S.Ü. Fen Bilimleri Enst., Fizik Eğitimi                          2009
Doktora             Fizik                   S. Ü. Fen Bilimleri Enst., Fizik                                    2015
 
Çalıştığı Kurumlar : 
Görevi                         Görev Yeri                                                                              Yılı
Öğretmen                      Milli Eğitim Bakanlığı                                                  2001–2005
Öğretim Görevlisi           Selçuk Üniversitesi T. B. M. Y. O.                                 2005–2015
Öğretim Görevlisi Dr.      Selçuk Üniversitesi T. B. M. Y. O.                                 2015–2016
Yrd. Doç. Dr.                 Selçuk Üniversitesi T. B. M. Y. O.                                 2016-2018
 Dr. Öğretim Üyesi         Konya Teknik Üniversitesi T. B. M. Y. O.                        2018-
 
YAPILAN BİLİMSEL TEZLER
Yüksek Lisans Tezi -1
Tez Başlığı       : İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri ve Tıpta Uygulama Alanları
Danışman        : Doç. Dr. Nuretdin EREN
Anabilim Dalı   : Fizik
Bitirme Yılı       : 2006
 
Yüksek Lisans Tezi -2
Tez Başlığı       : Elektrik konularının öğretiminde pedagojik-analojik modellerin öğrenci başarısına etkisi
Danışman        : Yrd. Doç. Dr. Ahmet SARIKOÇ
Anabilim Dalı   : Fizik Eğitimi
Bitirme Yılı       : 2009
 
Doktora Tezi
Tez Başlığı       : Genel Fizik Laboratuvarında Başarı ve Akılda Kalıcılık Etkilerinin Artırılmasına Yönelik Animasyon, Simülasyon ve Analojik Modellerin Geliştirilmesi
Danışman        : Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
Anabilim Dalı   : Fizik
Bitirme Yılı       : 2015