YAYINLAR
 
1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 1. Nigmet KOKLU, Dundar YENER and Hamdi Sukur KILIC, (2015). The Animation of Serial and Parallel Connections of Resistances, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers (IJAMEC), ISSN: 2147-8228 (on-line), Vol 3, No 1, pp.73-77 (Doktora Tezinden).
 2. Nigmet KOKLU, Dundar YENER and Hamdi Sukur KILIC, (2015). Simulation of Wheatstone Bridge for Measurement of Resistances, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers (IJAMEC), ISSN: 2147-8228 (on-line), Vol 3, No 1, pp.78-82 (Doktora Tezinden).
 3. Nigmet KOKLU, Dundar YENER and Hamdi Sukur KILIC, (2016). Designing Animations in the Matter of Connection of Serial and Parallel of Batteries, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers (IJAMEC), ISSN: 2147-8228 (on-line), Vol 4, No 2, pp.50-52, DOI: 10.18100/ijamec.43560   (Doktora Tezinden).
 4. Nigmet KOKLU, Dundar YENER and Hamdi Sukur KILIC, (2016). Designing Animations and Simulations for Ohm's Law, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers (IJAMEC), ISSN: 2147-8228 (on-line), Vol 4, No 2, pp.53-57, DOI: 10.18100/ijamec.29213  (Doktora Tezinden).
 
2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) tam metin basılan bildiriler
 1. Dundar YENER, Nigmet KOKLU (2008). Distance Education Of Physics Lesson, 2nd International Computer and Instructional Technologies Sysmposium (ICITS 2008), pp. 435-441, 16-18 April, 2008, Aydın, TURKEY.
 2. Dundar YENER, Nigmet KOKLU (2008). İnternette Fizik Soru Bankası Tasarımı, VIII.  International Educational Technology Conference (IETC-2008), pp. 280-283. 6-9 May, 2008, Eskisehir, TURKEY.
 3. Nigmet KOKLU, Ahmet SARIKOC (2010). The Effect of Pedagogical and Analogical Models in Teaching of Electrics Subject to the Success Of Student, 10th International Educational Technology Conference (IETC 2010),  Volume III, , pp.1453-1456, 26-28 April, 2010, Istanbul, TURKEY (Yüksek Lisans Tezinden).
 4. Nigmet KOKLU, Hatice GÜZEL (2010). Research Into by Assesing the Study Behaviours of Vocational High School Students (A Selcuk University Example), 10th International Educational Technology Conference (IETC-2010),  Volume III, pp.1273-1277, 26-28 April, 2010, Istanbul, TURKEY.
 5. Nigmet KOKLU, Dundar YENER (2014), Application of Web Aided Education on Laboratory of the Physics Course, XII International Conference on e-Learning and e-Teaching (ICELET 2014), pg:1042-1046, 22-23 Semptember, 2014, Paris, FRANCE.
 6. Nigmet KOKLU, Dundar YENER and Hamdi Sukur KILIC, (2014). The Animation of Serial and Parallel Connections of Resistances, 1st International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT-14), ISBN: 978-605-4769-90-2, pp. 913-919, 12-15 August, Antalya, TURKEY (Doktora Tezinden, Uluslararası hakemli dergide de konferanstan seçilerek yayınlanmıştır, Yayın: A3-1).
 7. Nigmet KOKLU, Dundar YENER and Hamdi Sukur KILIC, (2014). Simulation of Wheatstone Bridge for Measurement of Resistances, 1st International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT-14), ISBN: 978-605-4769-90-2, pp. 920-925, 12-15 August, Antalya, TURKEY (Doktora Tezinden, Uluslararası hakemli dergide de konferanstan seçilerek yayınlanmıştır,   Yayın: A3-2).
 8. Nigmet KOKLU, Dundar YENER and Hamdi Sukur KILIC, (2015). Designing Animations in the Matter of Connection of Serial and Parallel of Batteries,  2nd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT-15), ISBN:978-605-9119-26-9, pp. 523-526, 04-07 August, Antalya, TURKEY  (Doktora Tezinden, Uluslararası hakemli dergide de konferanstan seçilerek yayınlanmıştır,  Yayın: A3-3).
 9. Nigmet KOKLU, Dundar YENER and Hamdi Sukur KILIC, (2015). Designing Animations and Simulations for Ohm's Law,  2nd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT-15), ISBN: 978-605-9119-26-9, pp. 512-517, 04-07 August, Antalya, TURKEY (Doktora Tezinden, Uluslararası hakemli dergide de konferanstan seçilerek yayınlanmıştır, Yayın: A3-4).
 10. Nigmet KOKLU, Nicoleta Alina ANDREESCU and Suleyman YALDIZ, (2015). Designing Mobile Applications for Teaching Manufacturing Technologies Course, The 10th International Conference on Virtual Learning (ICVL-2015), ISSN: 1844-8933, pp. 291-295, 31 October, Bucarest, ROMANIA.
 
3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) özet basılan
       bildiriler
 1. Nigmet KOKLU, Dundar YENER (2008). Computer Aided Teaching of the Laboratory Applications of Scientific Principles of Technology Lesson, VIII. International Educational Technology Conference (IETC-2008), pp.873, 6-9 May, 2008, Eskisehir TURKEY.
 2. Nigmet KOKLU, (2016). Designing Mobile Applications for Teaching Physics Course,  3nd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT-16), ISBN: 978-605-9119-67-2, pp.60, 01-03 September, Konya, TURKEY.
 3. Yasemin GUNDOGDU, Nigmet KOKLU, Abdullah KEPCEOGLU, Mehmet TASER and Hamdi Sukur KILIC (2016). The Effetct of Laser Polarization Angle on Ionisation Dynamics of Nitromethane (CH3NO2),  32nd International Physics Congress, ISBN: 978-605-83516-0-8, pp.55, 06-09 September, Bodrum, TURKEY.
 
4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 1. Dündar YENER, Fatih AYDIN, Niğmet KOKLU (2012). Genel Fizik Laboratuvarındaki Öğrencilerin Fiziğe Karşı Öz-Yeterliliklerine Animasyon ve Simülasyonun Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN: 1303-0493, Cilt:12, Sayı:2, Sayfa, 121-136, Bolu, TÜRKİYE.
 
5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında tam metin basılan bildiriler
 1. YENER Dündar, AYDIN Fatih, KOKLU Niğmet (2012). Animasyon-Simülasyon Uygulanan Fizik Laboratuvarındaki Öğrencilerin Özyeterliliğinin İncelenmesi, X. Ulusal Fen ve Matematik Kongresi, 27 - 30 Haziran, Niğde, TÜRKİYE.